721 399 415Pon-Pt: 07:00 - 15:00

REGULAMIN
BARWY ZDROWIA CATERING DIETETYCZNY ILONA KOT

§1

1. Regulamin określa zasady oraz usługi oferowane przez BARWY ZDROWIA CATERING DIETETYCZNY ILONA KOT z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Dworcowej 3, NIP: 8733199697, REGON: 369268484.

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 19 stycznia 2018 roku.

§2

1. Regulamin – niniejszy dokument

2. Catering - BARWY ZDROWIA CATERING DIETETYCZNY ILONA KOT z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Dworcowej 3, NIP: 8733199697, REGON: 369268484.

3. Klient – osoba, z którą łączy umowa usług świadczonych przez Catering.

4. Klient stacjonarny – osoba korzystająca z Cateringu bez uprzedniego podpisania umowy na świadczenie usług

5. Zestaw – paczka z odpowiednio zbilansowanymi posiłkami wg. zamówienia

§3

1. Catering świadczy usługi cateringowe polegające na przygotowywaniu odpowiednio zbilansowanych posiłków, a także pojedynczych posiłków dostępnych do odbioru w siedzibie firmy.

2. Klienci korzystający z Cateringu zobowiązani są do wyboru jednego z dziewięciu oferowanych zestawów, które dzielą się na:

a) Optimal – 1200 kcal

b) Optimal – 1300 kcal

c) Optimal – 1400 kcal

d) Optimal – 1500 kcal

e) Optimal – 1800 kcal

f) Optimal – 2000 kcal

g) Sport – 2500 kcal

h) Sport – 3000 kcal

i) Sport – 3500 kcal

3. Klient przed skorzystaniem z usług cateringowych zobowiązany jest do udzielenia informacji o:

a) Dane personalne (mię i nazwisko oraz adres do dostawy, numer telefonu)

b) Wykaz ewentualnych produktów, jakie nie mogą znaleźć się w posiłkach

c) Informacje odnoszące się do zamówienia, a więc ilości dni na jakie mają otrzymywać zamówienie, a także ilość posiłków, gdzie maksymalna ilość wynosi sześć

d) Szczegółowe informacje o zamówieniach znajdują się w umowach zawieranych przez Klientów

e) Administratorem danych osobowych gromadzonych i przechowywanych w celu prawidłowej realizacji umowy zawartej z Klientem jest właściciel Cateringu – Ilona Kot.

f) Podpisanie umowy o świadczenie usług cateringowych jest związany z jednoczesną akceptacją na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy.

g) Klient w każdym czasie i dowolnej formie ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

h) Klient podając swój numer telefonu jest zainteresowany otrzymywaniem informacji o złożonym zamówieniu, dostawach, ofertach i informacjach o rabatach.

4. Klient może złożyć zamówienie poprzez:

a) Kontakt telefoniczny

b) Kontakt mailowy

c) Kontakt osobisty

d) Stronę internetową www.barwy-zdrowia.pl

5. Wycena poszczególnych zestawów następuje w dniu podpisania umowy i jest w nich zawarta po uprzedniej akceptacji przez Klienta.

6. Zarówno Klient, jak i Catering mają prawo do zmian warunków umowy po uprzednim ustaleniu oraz akceptacji z drugą stroną. Zmiany te muszą zostać zawarte pisemnie pod rygorem nieważności.

7. Umowa łącząca Klienta z Cateringiem jest możliwa do rozwiązania przez obie strony w każdym czasie, przy czym warunki zakończenia współpracy określane są w umowach.

8. Klienci mają prawo do skorzystania z dowozu bezpośrednio pod wskazany przez nich adres bez dodatkowego uiszczania opłaty, o tyle o ile mieszkają w obrębie 20 km od miejscowości Tarnowa, a także Klienci z Zakliczyna, Tuchowa i Brzeska.

9. Dostawy możliwe są w każdym dniu tygodnia.

10. Po złożeniu zamówienia Catering zobowiązany jest do dostarczenie zamówionych posiłków w dniu wskazanym przez Klienta.

11. Zamówień zestawów można dokonać w każdym czasie, jednakże najpóźniej dzień poprzedzający dzień otrzymania posiłków.

12. Możliwe jest dostarczenie posiłków tego samego dnia o ile zamówienie zostanie złożone tego dnia najpóźniej do godziny 10:00

§4

1. Zamówienia wyceniane są dla każdego Klienta indywidualnie, przy czym pod uwagę bierze się ilość posiłków na jeden dzień i wartość odżywczą.

2. Klient dokonuje zapłaty przed dniem otrzymania zamówienia

3. Klient ma prawo zapłacić gotówką podczas pierwszej dostawy lub w siedzibie firmy.

4. Klient ma prawo zapłacić wykonując przelew na rachunek bankowy wskazany przez Catering, przy czym za dzień zapłaty uznaje się dzień wykonania przelewu.

5. Jeżeli klient dokona płatności przelewem i poświadczy wykonanie transakcji, Catering uznaje dzień wskazania dowodu zapłaty, za dzień dokonania płatności.

§5

1. Klient stacjonarny może skorzystać z usługi cateringu w każdym czasie, która polega na wydaniu posiłku, jaki w danym dniu dostępny jest w siedzibie firmy.

2. Posiłki dostępne dla Klientów stacjonarnych są przygotowywane przed otwarciem Cateringu w danych dniu.

3. Klient stacjonarny nie ma możliwości skomponowania własnego danie.

4. Klient stacjonarny może wybrać jeden z posiłków, jakie znajdują się w witrynie chłodzącej.

5. Każdy z posiłków znajdujących się w witrynie chłodzącej posiada inną wartość odżywczą, a Klient stacjonarny może sam wybrać odpowiednią dla siebie, dostępną w firmie.

6. Zakup posiłków dostępnych w siedzibie firmy nie wymaga uprzedniego podpisania umowy.

7. Dla Klientów stacjonarnych Catering nie przewiduje dostawy.

§6

1. Catering przewiduje tworzenie promocji, także rabatów.

2. Promocje określane będą odrębnymi regulaminami.

3. Rabaty tworzone są indywidualnie dla każdego Klienta, które uwzględniane zostają w umowach.

§7

1. Kontakt z Cateringiem możliwy jest pod nr telefonu: 721 399 415, email: kontakt@barwy-zdrowia.pl, a także w siedzibie firmy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do15:00

2. Zasady określone w regulaminie obowiązują od dnia 19 stycznia 2018 roku

3. Zmiany regulaminu dokonuje się pisemnie pod rygorem nieważności

4. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem znajdują zastosowanie powszechnie obowiązujące w przepisach prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Barwy zdrowia

Jesteś tym co jesz, to nie hasło, lecz udowodnione twierdzenie!